YOUTHALK: Sneakers = Investasi. Mitos atau Fakta?

Event Description: